0017274665757

صفحه پکیج رزومه ها

ترجمه رزومه کارگر ساده

هزار تومان300 هزار تومان100

  • 3 ارسال رزمه

ترجمه رزومه کارگر ماهر

هزار تومان300 هزار تومان120

  • 10 ارسال رزمه

ترجمه رزومه متخصصین

هزار تومان300 هزار تومان150

  • ارسال رزومه نامحدود

کاریابی بین المللی Jobs2World

ارتباط با ما

1250 Connecticut Avenue N.W. Suite 200 Washington, DC 20036 USA
شماره تماس:5757 466 (727 1+)
info@jobs2world.com

خانه

خبرنامه